مرکز مشاوره حانیه اولین مرکز تخصصی مشاوره درکشور بارویکرد دینی میباشد که بااستفاده از اساتید مجرب و متخصص توانسته است خدمات گسترده ای را زمینه مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی ارائه نماید. این مرکز در مدت ده سال خدمات خود توانسته است صدها کارگاه آموزشی مختلف برگزار نماید. مرکز مشاوره و آموزش های دینی خانواده حانیه ارائه دهنده مشاوره های آمادگی های قبل از ازدواج مشاوره پیش از ازدواج مشاوره خانواده سکس تراپی اضطراب، استرس، افسردگی مشاوره تحصیلی روانپزشکی تغذیه و سبک زندگی تربیت فرزند فرزندآوری مشاوره تخصصی نوجوان مشاوره اعتقادی راه اندازی مرکز تخصصی مادر و کودک که یک واحد جدید با محوریت فرزند آوری و فرزند پروری است یکی دیگر از اقدامات وفعالیت های مرکز میباشد که این واحد باپشتوانه علمی و تخصصی و برای اولین بار در کشور بارویکرد دینی ارائه خدمت خواهد کرد خدمات مشاوره ای برای بیش از 39000 نفر از مراجعین که یکی دیگر از افتخارات این مجموعه میباشد مرکز حانیه سه دوره تخصصی مشاوره بامحوریت دانشجویادد ن و دانش آموختگان حوزه برگزار کرده است بااضافه شدن پزشک متخصص روانپزشکی، پزشک عمومی ومتخصص طب سنتی کادر درمان مرکز تکمیل گردیده وخدمات بهتری وبیشتری ارائه میگردد