استاد علی زهیری

دکتری روانشناسی بالینی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد محمد زارعی

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد سیده شهناز موسوی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، نوجوان و جوان و…

استاد جواد ترکاشوند

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد مریم بارگاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، نوجوان و جوان

استاد جانباز

فوق تخصص ادیان الهی

مشاوره مذهبی شیعه

استاد محمد حصاری

پایان سطح ۳ فقه و اصول

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، نوجوان و جوان

استاد مهسا طیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاور در حوزه: کودک

استاد صادق آقاجانی

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس،کودک و…

استاد مرضیه غلامی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، افسردگی، تحصیلی و…

استاد مریم السادات پاک نژاد

پزشک عمومی

فوق تخصص طب سنتی

استاد حمیدرضا دهقان

پزشک عمومی

فوق تخصص روانپزشکی